ICTPOL
AKTIIVITETER 

OG TJENESTER
LABORATORIETEST, 

TEKNISKE 

UNDERSØKELSER OG 

KLASSIFISERING
TEKNOLOGI OG

 BEHANDLING AV 

POLYMERER
FORSKNING OG 

UTVIKLING
ENTITER

SOM ER

MEDLEMMER

AV ICTPOL
KUNDER

AV ICTPOL
KONTAKT

Webmaster - PolarPress, Lda.

www.polar-press.com